Eyes

Lịch thi đấu C1 2022

foreign language Ngoại ngữ 12.

Tin vào sự lạnh lùng hoặc nóng bỏng -hai nguyên tắc cơ bản của các công ty rau bina "là kẻ thù" và "tâm lý", vì vậy điểm lạnh của cá cược của mọi người có thể là ý tưởng nhìn thấy các công ty rau bina.5.

Lịch thi đấu C1 2022

Tin tưởng hay không, điểm này tương tự như điểm đầu tiên.2.Các giải 1.

Lịch thi đấu C1 2022

Bước đầu tiên: Phân tích mực nước của mặt số đầu tiên và bàn tay tiêm, và đánh giá các điều kiện nóng và lạnh có thể xảy ra ở các thị trường trên và dưới.2.

Lịch thi đấu C1 2022

Bước 2: Dựa trên tình huống nóng và lạnh này, 3.

Bước 3: Đó là kẻ thù của Zhuang, đối mặt với đại lý, chủ yếu nắm bắt 4.want to do sth: Muốn làm điều gì đó He wants to watch TV after school.

Sau giờ học, anh muốn xem TV.want sb to do sth: Để ai đó làm điều gì đó My mother wants me get up early.

Mẹ yêu cầu tôi dậy sớm.7.