Cài blog

Dịch vụ cài blog miễn phí

Dịch vụ cài blog miễn phí ra đời để tạo giúp các bạn mới có niềm đam mê Blog mà chưa biết cách cài đặt WordPress. Các bạn muốn triển khai ngay nhưng chưa có am hiểu biết về cách cài đặt. Mình sẽ hỗ trợ cài đặt trang Blog hoặc Website cho bạn

Để cài đặt bạn cần đăng ký dịch hosting và domain theo link của mình.

Xem đầy đủ về dịch vụ cài blog tại đây: Xem chi tiết

Dịch vụ cài blog trọn gói

Dịch vụ cài blog trọn gói ra đời để tạo giúp các bạn mới có niềm đam mê Blog mà chưa biết cách cài đặt WordPress. Các bạn muốn triển khai ngay nhưng chưa có am hiểu biết về cách cài đặt. Ngoài ra bạn không có thẻ hỗ trợ mua như Visa, Paypal…

Giá cài đặt : 2 triệu VND cho 1 trang Blog/ Website

Xem đầy đủ về dịch vụ cài blog tại đây: Xem chi tiết

Dịch vụ cài blog bằng Blogger

Dịch vụ tạo Blog qua Blogger giúp bạn nhanh chóng có thể làm website/blog nhanh chóng. Để cài đặt bạn cần đăng ký dịch  domain theo link của mình.

Giá cài đặt: 300.000 VND/ 1 Blogger

Xem đầy đủ về dịch vụ cài blog tại đây: Xem chi tiết

Làm thumbnails cho youtube và Blog

Dịch vụ làm thumbnail

Mình sẽ hỗ trợ làm ảnh đại diện (thumbnail) cho các bạn theo các mẫu có sẵn mình của mình hỗ trợ cho các bài viết hoặc các video youtube
Giá dịch vụ: 150.000 VND/ 1 ảnh thumbnail 

 

Xóa phong nền ảnh (Remove Background)

Dịch vụ xóa phong nền ảnh

Mình sẽ hỗ trợ xóa các phong nền ảnh cho các bạn theo yêu cầu của bạn về những bức ảnh mà bạn muốn xóa phong nền
Giá dịch vụ: 50.000VND/ 1 ảnh phong nền

 

Tăng follow shopee

Dịch vụ tăng follow shopee

Giúp bạn tăng được lượng để tạo uy tín cho shop bán hàng của bạn tại shopee
Giá dịch vụ: 250.000VND/ 1000 follow shopee